DOMOV
  O DRUŽBI
  DEJAVNOST
       vodovod
       ogrevanje
       prezračevanje
       plinske inštalacije
       hlajenje
       klimatizacija
       meritve pretokov

  REFERENCE
  KONTAKT

   [pokaži celoten meni]
Vodovod

Podjetje Stin je prisotno na slovenskem trgu strojnih inštalacij od leta 2007. Prvotno smo se ukvarjali le z manjšimi inštalacijskimi deli, kasneje pa smo razširili svojo dejavnost na kompletno izvajanje inštalacij za vse objekte.

Sodobni objekti služijo potrebam in zahtevam današnjega časa. Vedno večje zahteve po udobju zadovoljimo z vse zahtevnejšimi instalacijami in opremo. Našim naročnikom nudimo vse vrste strojnih inštalacij s sodobnim načinom izvedbe in sodobnimi materiali.

Vodovod:
- vodovodne inštalacije v objektih
- zunanja vodovodna omrežja
- meteorne in fekalne kanalizacije
- hidroforne postaje

Ogrevanje:
- radiatorsko ogrevanje
- konvektorsko ogrevanje
- talno ogrevanje
- stensko in stropno ogrevanje
- daljinsko ogrevanje (vročevod)

Hlajenje, klimatizacija in prezračevanje:
- predizolirani kanalski razvodi
- pločevinasti kanalski razvodi
- klimatsko prezračevanje
- split sistemi
- konvektorsko hlajenje
- mirno hlajenje
- hladilne postaje

Plinske inštalacije:
- notranje plinske inštalacije
- zunanje plinske inštalacije
- tehnični plini

Ultrazvočno merjenje pretokov v ceveh

© 2008-2016 Stin, d.o.o. Vse pravice pridržane